Home

襤srail, Arap dünyas覺 ve 襤ran temelinde olmak üzere, tarihsel yap覺lar覺n günümüzdeki bölge ve ülke politikalar覺na etkisi, devletlerin oluum süreçleri ve bölgenin uluslararas覺 politikadaki yeri incelenecektir. Ayr覺ca güncel siyasi gelimeler, temel uzlamazl覺klar, radikal hareketler, bar覺 süreçleri ve dinlerin rolü ele al覺nacakt覺r.